Volejte: +420 733 426 258

Článek

Postup opravy

Postup:

  1. Metoda spočívá v patentovaném zařízení a postupu opravy. Zařízení využívá k ohřevu opravovaného místa infračervený sálavý panel a pro doplnění chybějícího materiálu používá upravený recyklát, vznikající při frézování asfaltových povrchů. Díky dostupnosti tohoto, dá se říci odpadu, je ekonomika opravy postavena na zcela jinou úroveň. Oprava provedena naším strojem je opravou definitivní a díky schopnosti stroje pracovat celoročně může nahradit tzv.studenou balenou.
  2. Použití tohoto materiálu k opravám má kromě nesporného ekonomického přínosu i svůj aspekt ekologický, kterým je účelná „likvidace“ nebezpečného odpadu.V neposlední řadě jeho celoroční dostupnost vás činí nezávislými na sezónních dodávkách směsi z obaloven. Naší metodou upravená směs má kvalitativně podobné vlastnosti jako materiál nacházející se v okolí opravovaného místa, čímž bylo odstraněno problematické splynutí mezi opravovanou plochou a nově dodanou čerstvou obalovanou směsí. Použitím našeho stroje navíc nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem současných oprav.
  3. Nezbytnou součástí našeho stroje je nahřívací panel, který využívá k prohřívání opravovaného místa infračerveného spektra záření, jenž je emitováno speciálními vysokorychlostními přetlakovými hořáky. Infračervený ohřev byl zvolen pro jeho schopnost nahřívat nejen povrchově, ale díky jeho vlnové charakteristice i pronikat do hloubky materiálu. Naproti tomu ohřev plamenem působí degradaci povrchové vrstvy, kterou většinou spálí, aniž by proběhlo nahřátí nutné k opravě v hlubším profilu.
  4. Jelikož nahřívaná plocha zahrnuje i blízké okolí opravovaného místa, spolehlivě likviduje praskliny vybíhající do stran a tím zabrání dalšímu pronikání vlhkosti .
  5. Námi používaný opravárenský komplet je vybaven nádržemi na tekutý plyn, který je distribuován jak do zásobníku opravné směsi, tak i do dmychadel hořáku sálavého panelu.
Kontaktujte nás

Volejte: +420 733 426 258

Kontaktní formulář